Quy định chung

  • Khách hàng sử dụng dịch vụ trên website phải bảo đảm tính trung thực. Tất cả những phản ánh có kèm theo xác thực. Chúng tôi có quyền hủy bài viết nếu nội dung vi phạm chủ đề làm ảnh hưởng đến nhà cung cấp, dịch vụ.
  • Khi sử dụng website khách hàng phải chịu hoàn toàn trách nhiệm với nội dung mình đăng.
  • Nếu phát hiện ra việc vi phạm bản quyền, chúng tôi sẽ tiến hành kiểm tra và khóa tài khoản khi xác nhận việc vi phạm. Trong trường hợp vi phạm, tài khoản sẽ bị khóa vĩnh viễn mà không hoàn trả lại phí dịch vụ.
  • Khách hàng không được đưa đên trang web những thông tin, dữ liệu mang tính bất hợp pháp, sẽ bị ngăn cấm dưới mọi hình thức.

Sharing is caring!